Članarina

Članarina

Članarina za leto 2019

Na 21. občnem zboru društva 21. 3. 2019 smo soglasno sprejeli sklep, da  znaša  članarina za leto 2019 :

člani:
10,00 €

člani – invalidi, študentje, dijaki:
2,00 €

Istočasno je bil sprejet sklep, da lahko člani s  prostovoljnimi prispevki pomagate k uspešnejšemu delovanju društva.
Pri evidenci vašega plačila bomo z zneskom pokrivali članarino, preostali del pa bo knjižen kot prostovoljni prispevek.
Članarino poravnajte na TRR: SI56 6100 0001 5265 237 BIC: HDELSI22, referenca SI99,
koda namena: OTHR odprt pri Delavski hranilnici, Ljubljana.

Članarino lahko poravnate osebno v društveni pisarni, soba 004/b, pritličje  v poslovni zgradbi Telekoma Slovenije, Cigaletova 10, Ljubljana in sicer vsako sredo od 9. do 11. ure.
Informacije po telefonu 031 628 057( predsednica)
Članarino lahko poravnate tudi na naših izletih.

Opozorilo:
Razpise za izlet pošiljamo samo članom, ki imajo poravnano letno članarino!