O društvu

O društvu

Društvo prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije

je bilo ustanovljeno 23. oktobra 1997, ko je na pobudo 14 ustanoviteljev iniciativni odbor Domicilnega odbora kurirjev in vezistov NOV Slovenije sklical ustanovni občni zbor, kjer so bili sprejeti sklepi o ustanovitvi društva, društvena pravila, program dela in njegovi organi. Ker Domicilni odbor kurirjev in vezistov ni pravna oseba, je bilo potrebno, da se v skladu z zakonom ustanovi društvo, ki pa ni pogojevalo sprememb v pristojnosti Domicilnega odbora kurirjev in vezistov NOV Slovenije in je bilo le pravno formalna oblika izvajanja aktivnosti vseh odborov.

19. decembra 1997 je bilo z odločbo Republike Slovenije, Upravne enote Ljubljana, v register društev pod štev. 747 vpisano kot nova pravna oseba, takrat še s starim nazivom Društvo Domicilni odbor kurirjev in vezistov NOV Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15. Na predlog Martina Prevorčnika, Dragice Rome in Jožeta Dobnika, ki so v  svojem predlogu obrazložili, da ime  društva ne odraža prave vsebine za širše vključevanje članstva – prijateljev ohranjanja spomina na zveze v NOV je 1. občni zbor sprejel sklep o preimenovanju društva. Tako se je 16. 3. 1999 s sklepom Upravne enote Ljubljana, Društvo Domicilni odbor kurirjev in vezistov NOV Slovenije preimenovalo v Društvo prijateljev Poti kurirjev in vezistov  NOV Slovenije.

Društvo je v svojih Pravilih zapisalo, da so namen in cilji društva predvsem, da vzpodbuja člane in druge občane, zlasti mladino k aktivnemu delovanju v naravi predvsem na Poti kurirjev in vezistov zaradi spoznavanja naravnih lepot, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ob Poti. S tem namenom organizira za svoje člane šest izletov letno, da se v ciklu petih let organizirano obišče in odtisne vseh 88 žigov kontrolnih točk na Poti.

Ker so se v društvo ob ustanovitvi včlanjevali predvsem člani odbora kurirjev in vezistov, Odbora za Pot, kasneje pa še planinci in zaposleni na Telekomu Slovenija in Pošte Slovenije ter ostali občani, je članstvo društva zelo raznoliko. Trenutno šteje  preko tristo članov iz vseh koncev Slovenije od najmlajše članice, ki je rojena leta 2003 do najstarejšega člana, ki je rojen leta 1917, ki je še vedno stalni udeleženec društvenih izletov. Društvo je z namenom popularizacije Poti in boljše prepoznavnosti odprlo svojo internetno stran, ki je obiskana predvsem s strani mlajših članov. V času uradnih ur lahko člani in ostali zainteresirani kupijo vodnik in dnevnik avtorja Jožeta Dobnika, knjigi Partizanski kurirji v pesmi in Slovenski partizani in zavezniki ter majico društva. Društvo se financira predvsem s članarino in prostovoljnimi prispevki članov ter prodajo in je neprofitno v svoji dejavnosti.

 

Sedež društva:

Cigaletova 15, 1546 Ljubljana
Predsednica: Zora Sušnik
Tajnica društva: Pavla Pevc
Elektronska pošta: info@drustvo-prijateljev-poti.si

Društvena pisarna:

Cigaletova 10, pritličje, Soba 004b
v prostorih Telekoma Slovenije
Uradne ure: vsako sredo od 9. do 11. ure
Telefon: (01) 234 1758 pisarna
GSM: 031 628 057 predsednica

DŠ: 91785138
MŠ: 1203436
TRR: SI56 6100 0001 5265 237; HDELSI22
Društvo ni davčni zavezanec.

Od partizanskih zvez do Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije