Članarina

Članarina za leto 2015

Na 17. občnem zboru društva, ki je potekal 26. marca 2015, smo soglasno sprejeli sklep, da znaša članarina za leto 2015 :

člani:
10,00 €

člani – invalidi, študentje, dijaki:
2,00 €

Istočasno je bil sprejet sklep, da lahko člani s prostovoljnimi prispevki pomagate k uspešnejšemu delovanju društva.

Pri evidenci vašega plačila bomo z zneskom pokrivali članarino, preostali del pa bo knjižen kot prostovoljni prispevek.

Članarino poravnajte na TRR: SI56 9067 2000 0031 586, BIC: PBSLSI22, referenca SI99, koda namena: OTHR

Članarino lahko poravnate osebno v društveni pisarni, soba 004/b, pritličje v poslovni zgradbi Telekoma Slovenije, Cigaletova 10, Ljubljana in sicer vsak ponedeljek od 9. do 11. ure.

Informacije v času uradnih ur po telefonu 01 234 17 58 ali 01 234 1433 (predsednica).

Članarino lahko poravnate tudi na naših izletih.

 

Opozorilo:
Razpise za izlet pošiljamo samo članom, ki imajo poravnano letno članarino!