Obči zbor Društva prijateljev Poti – marec 2018

Obisk pri častni predsednici Domicilnega odbora
26. 6. 2015
Toško Čelo – Tošč – april 2018
25. 4. 2018

Obči zbor Društva prijateljev Poti – marec 2018