po delu Poti od Gomile Ljutomera, Gančanov, Zavrha do Maribora.-1.izlet društva v 2024

PROGRAM DELA IN IZLETOV ZA LETO 2024
2. 4. 2024
2. izlet društva po delu Poti: od Pregarij na Kozleka in do Mašuna-26.maj 2024
22. 5. 2024

po delu Poti od Gomile Ljutomera, Gančanov, Zavrha do Maribora.-1.izlet društva v 2024

>Društvo prijateljev Poti kurirjev in
vezistov NOV Slovenije

Članicam in članom!
Vabimo vas, da se udeležite letošnjega prvega izleta društva po delu Poti od Gomile
Ljutomera, Gančanov, Zavrha do Maribora.
Izlet bo v nedeljo, 14. aprila 2024 z odhodom ob 7.00 uri izpred
Telekoma Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana.
Udeleženci bodo odtisnili v dnevnik naslednje žige: TV1, TV2, TV3 TV4 in TV5.
Program izleta: vožnja Ljubljana – GOMILA (žig, kava, vzpon na razgledni stolp)
– Mala Nedelja (hoja cca 1.30 ali avtobus) – LJUTOMER (žig,) – GANČANI (žig,
kosilo po želji) – ZAVRH ( žig ) – MARIBOR (žig v avtobusu) – Ljubljana.
Prihod v Ljubljano v pozno popoldne.
Pridržujemo si pravico do spremembe trase.
Predvideno je več postankov: daljši za kosilo in nekaj krajših za kavo in WC. Ker
za kosilo nimamo rezervacije (odvisno od zasedenosti) imejte malico s seboj.

Izlet vodita Zlatko Gajšek in Zora Sušnik.
Cena izleta je 30 €.
Udeleženci bodo izlet plačali vodnici v avtobusu.
Prijave sprejemamo po telefonu na 031 628 057 od ponedeljka do petka med 8. in
12. uro. Vračam neodgovorjene klice.
Zaželene so prijave po e – pošti na info@drustvo-prijateljev-poti.si
Lahko pokličete tudi izven termina za prijave.
Za izlet je predviden 30 sedežni avtobus.
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo
izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno
sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in
odločitve vodnika, sicer pa hodi na lastno odgovornost !
Vsem udeležencem želimo varno