PROGRAM IZLETOV društva za leto 2023

2023_marec: Občni zbor društva
28. 3. 2023

PROGRAM IZLETOV društva za leto 2023

 

 

PROGRAM DELA IN IZLETOV  ZA LETO 2023

Nedelja,

16.4.2023

Toško Čelo TV62 – Tošč TV63
Nedelja,

14.5.2023

Bučka TV34 – Brestanica TV33 – Koča na Bohorju TV32 – Planina pri Sevnici TV31 – Vrh nad Laškim TV30
Nedelja,

4.6.2023

Maribor TV5 – Mariborska koča TV6 – Ruška koča pri Arehu TV7 – Osankarica TV8 – Rogla TV9
Nedelja,

2.7.2023

Poštarski dom pod Plešivcem TV15 -Plešivec/Uršlja gora TV16 – Poljana TV 17
Sobota,

9.9.2023

54. srečanje planincev PD PT Slovenije in praznovanje 70. letnice  pri Poštarskem domu na Vršiču

Organizator: PD PT Ljubljana

Nedelja, 

24.9.2023

Gornji Grad TV23 – Dom na Menini TV24
Nedelja,

8.10.2023

Velika Slivnica TV49 – Veliki Javornik TV83

                

 

–  Izvedba izletov po sprejetem programu za leto 2023

     – organizirati Odbor za Pot in sodelovati pri njegovih aktivnostih 

     – organizirati obnovo, urejanje in vzdrževanje Poti na posameznih delih trase in 

        narediti gps posnetek nove trase

     – zavzemati se, da bo Pot v letu 2023 na novo obnovljena

     – dokupiti material za obnovo Poti    

–   poskrbeti za organiziranje, urejanje, obnovo, označevanje in vzdrževanje Poti in    

    vse dejavnosti v zvezi z njo,

–   organizirati podelitev znakov za prehojeno Pot

–   tekoče  urejevati  internetno stran društva, 

–   prodaja DVD, majic, videokaset, knjig, vodnikov in dnevnikov Poti kurirjev in   

    vezistov NOV Slovenije, razglednic ter drugega promocijskega materiala,

–   propagiranje društva v glasilih, elektronskih medijih in na drug ustrezen način,

–   obveščanje javnosti o delu društva,

–   sodelovanje s PD PT Celje, PD PT Ljubljana in PD PT Maribor,

–   udeležba na 54. srečanju PD PT  Slovenije, organizator PD PT Ljubljana

–   sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami pri izvajanju programa,