Toško Čelo – Tošč – april 2018

Obči zbor Društva prijateljev Poti – marec 2018
25. 4. 2018
Vrh nad Laškim,Planina pri Sevnici, koča na Bohorju, Brestanica in Bučka_13.5.2018
23. 5. 2018

Toško Čelo – Tošč – april 2018