Veliko Javornik, Slivnica, Sveta Trojica, Turjak

Podelitvi znakov za prehojeno Pot 2018
5. 12. 2018

Veliko Javornik, Slivnica, Sveta Trojica, Turjak