Veliko Javornik, Slivnica, Sveta Trojica, Turjak

Podelitvi znakov za prehojeno Pot 2018
5. 12. 2018
SLAVKO KRUŠNIK 1924-2019
29. 3. 2019

Veliko Javornik, Slivnica, Sveta Trojica, Turjak